مطالب مرتبط:

مجلس نمایندگان به توافق‌نامه سه جانبه بندر چابهار رای تایید داد

توافق‌نامه سه جانبه بندر چابهار برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین‌المللی میان افغانستان، ایران و هند به استثنای یک رای مخالف، با اکثریت آرا تایید شد.

مطالب اخیر