مطالب مرتبط:

غنی: تامین عدالت برای کارمندان دولت یک مکلفیت وظیفوی و دینی است

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می گوید که تامین عدالت برای تمامی کارمندان دولتی یک مکلفیت وظیفوی و دینی است.

مطالب اخیر