مطالب مرتبط:

له طالبانو د ایران د ملاتړ ادعا ښکاره دروغ دئ

د ایران د بهرنیوچارو د وزارت ویندوئ «بهرام قاسمی» دطالبان له ډلی د تهران د ملاتړ په هکله د افغانستان د طالبانو د ویندوئ ادعا څرګند ٬ نامربوط او ناسم دروغ وبالهٔ.

مطالب اخیر