مطالب مرتبط:

دلایل قدرت نمایی های اخیر طالبان

پیام آفتاب: نزاع درون دولتی مهم ترین عامل قدرت نمایی طالبان است. در حال حاضر دولت افغانستان کاملا به دو قسمت تقسیم شده و حتی سفرهای خارجی و رایزنی های بین المللی دو تیم غنی و عبدالله نیز بر اساس رقابت های سیاسی این دو جناح تنظیم می شود نه منافع ملت افغانستان.

مطالب اخیر