مطالب مرتبط:

نخستین دادگاه علنی مبارزه با فساد اداری هفته ی آینده برگزار می شود

حمیدی تاکید کرد که مبارزه با فساد اداری از درون نهادهای عدلی و قضایی آغاز شده و هفته‌ی آینده دادستانی که به جرم فساد دستگیر شده بود، محاکمه خواهد شد.

مطالب اخیر