مطالب مرتبط:

افغانستان در پایین‌ترین سطح کشورهای جهانی برای تجارت قرار گرفت

بانک جهانی که شرایط تجارت و سرمایه گذاری را در ۱۹۰ اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در رده ۱۸۳ قرار داشته و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری است.

مطالب اخیر