مطالب مرتبط:

خبرنگاران حوزه غرب: عاملین خشونت علیه خبرنگاران باید مجازات شوند

پیام آفتاب: خبرنگاران در غرب افغانستان از عدم مصونیت کاری شان در این حوزه نگران هستند و دولت را متهم به بی توجه ای در قبال بازداشت عاملین خشونت علیه خبرنگاران مینمایند.

مطالب اخیر