مطالب مرتبط:

جلو قانون شکنی‌ها را با قاطعیت خواهیم گرفت

دادستان کل از تامین اصلاحات بنیادی در اداره دادستانی اطمینان می‌دهد و می گوید که این اداره در قدم نخست اصلاحات را از خودش آغاز کرده است.

مطالب اخیر