مطالب مرتبط:

نقش لوی سارنوالی در دولت به مثابه قلب در بدن است/ هیچ کس از قانون فراتر نیست

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هیچ کس از قانون اساسی فراتر نیست، پایین‌رتبه ترین مامور دولت تا شخص رییس جمهور تابع این قانون است و از دادستانی‌کل خواست با کوچک‌ترین قانون‌شکنی برخورد جدی کند.

مطالب اخیر