مطالب مرتبط:

صدورحکم تفتیش ایمیل های کلینتون، مزیت یا ضرر انتخاباتی

پولیس فدرال امریکا درآستانه انتخابات سراسری دراین کشور، حکم تفتیش ایمیل های هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات را صادر کرد.

مطالب اخیر