مطالب مرتبط:

داعش ویدیوی 'فرد مهاجم افغان' به قطار آلمان را منتشر کرد

گروه موسوم به دولت اسلامی، ویدیویی را منتشر کرده که به نظر می‌رسد در آن پناهجوی افغان پیش از حمله با تبر و چاقو به مسافران قطار بین شهری در جنوب آلمان، تهدیدهایی بر زبان می‌آورد

مطالب اخیر