مطالب مرتبط:

ترکیه او افغانستان د انارو په صادراتو کی د ایران جدی سیالان دی

د تهران ولایت د میوې او سبزی داتحادیې رییس حسین مهاجرانی وویل: منځنۍ آسیا د ایران د انارو د صادراتو مقصد دی او ترکیه او افغانستان نړیوالو بازارونو ته د انارو په صادرولو کی د ایران جدی سیالان دی.

مطالب اخیر