مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: فرهنگ یک بحث دوامدار بین مردم به اساس ارزش های قبول شده است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با هیات رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ و روسای اطلاعات و فرهنگ ولایات در ارگ دیدار کرد

مطالب اخیر