مطالب مرتبط:

از زیان 2 میلیونی برق تا واسطه‌بازی در کمک‌رسانی

با گذشت چندی بیشتر از یک سال از سقوط قندوز به دست طالبان در سال ۱۳۹۴، امسال نیز در تاریخ دوازدهم میزان، شهر قندوز شاهد درگیری، جنگ و سقوط دیگری بود.

مطالب اخیر