مطالب مرتبط:

وزارت رفاه افغانستان: جاده‌های افغانستان در حال خراب شدن است

«عبدالرحمن صلاحی» معاون وزارت رفاه افغانستان گفت: تردد کامیون‌های با بار بیشتر از حد مجاز منجر به تخریب جاده‌ها در افغانستان شده‌ است.

مطالب اخیر