مطالب مرتبط:

اعلامیه وزارت تجارت و صنایع در مورد اعتراض اخیر کارمندان آیسا

پیام آفتاب: شماری از کارمندان اداره اسبق حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) از پروسه ادغام این اداره در چوکات وزارت تجارت و صنایع که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی کشور صورت میگیرد، ابراز نگرانی کرده اند.

مطالب اخیر