مطالب مرتبط:

یورش به محل سکونت آیت الله عیسی قاسم/مدافعان کفن پوش شدند

نظامیان رژیم آل خلیفه به منطقه الدراز جایی که منزل آیت الله عیسی قاسم در آن قرار دارد و تحصن کنندگان پس از سلب تابعیت از این روحانی در این محل تحصن کرده اند، حمله ور شدند

مطالب اخیر