مطالب مرتبط:

380 قضیه خشونت علیه زنان در شمال ثبت شده است/ 6 مورد محاکمه صحرایی صورت گرفته است

پیام آفتاب: رئیس ساحوی زون شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفت: " امسال 380 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت شمال کشور ثبت و راجستر شده است."

مطالب اخیر