مطالب مرتبط:

سالانه ۶۰۰ هزار کودک به نسبت آلودگی هوا در جهان می میرد

صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که آلودگی هوا جان ۳۰۰ میلیون کودک را در جهان به خطر مرگ مواجه کرده و سالانه نزدیک به ۶۰۰ هزار کودک به نسبت آلودگی هوا جان می دهند.

مطالب اخیر