مطالب مرتبط:

مقامات پاکستان: شربت گل در بدل ضمانت آزاد خواهد شد

مقامات پاکستانی می گویند، شربت گل یک زن افغان را که در یکی از کمپ های مهاجرین در پاکستان بسر می برد و حال زندانی است، در بدل ضمانت آزاد خواهند ساخت. چودری نثار علی خان وزیر داخل...

مطالب اخیر