مطالب مرتبط:

فعالان مدنی ولایت بلخ کشتار مردم توسط گروههای هراس افگن در ولایت غور را نکوهش کردند

فعالان مدنی ولایت بلخ کشتار مردم توسط گروههای هراس افگن در ولایت غور را نکوهش کردند

مطالب اخیر