مطالب مرتبط:

امارات متحده عربی ۱۵ میلیون دالر به پوهنتون خوست کمک کرد

امارات متحده عربی ۱۵ میلیون دالر به پوهنتون شیخ زاید ولایت خوست کمک کرد. جمعه محمد عبدالله ال کابی سفیر امارات متحده عربی در کابل دیروز در دیداری با حکم خان حبیبی والی خوست گفت، این کمک به پوهنتو...

مطالب اخیر