مطالب مرتبط:

اعمال فشار ایتالیا بر اتحادیه اروپا در خصوص پناهجویان

نخست وزیر ایتالیا هشدار داده است که به دلیل نبود همبستگی کشورهای اروپایی در بحران مهاجرت، سهم خود در بودجه این اتحادیه را نخواهد پرداخت.

مطالب اخیر