مطالب مرتبط:

آمادگی آلمان برای مقابله با داعش

همان قدر که داعش در عراق و سوریه به شکست نزدیک شود ممکن است که هدف بعدی خود را اروپا در نظر گرفته و حملات خود را متوجه کشورهای اروپایی کند.

مطالب اخیر