مطالب مرتبط:

کار دیزاین بند بخش آباد فراه از سر گرفته می شود

وزارت انرژی و آب کشور اعلام کرده است که کار دیزاین بند بخش آباد ولایت فراه پس از ماه های تاخیر دوباره شروع خواهد شد.

مطالب اخیر