مطالب مرتبط:

چرا تلفات نیروهای امنیتی افزایش یافته است؟

سر مقاله: دفتر بازرس ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان (سيگار) گزارش داده که شمار کشته شدگان نيروهاي مسلح افغانستان در سال جاري به 5523 نفر رسيده است. بر اساس اين گزارش آمار کشته شدگان نيروهاي امنيتي در ده ماه نخست امسال در مقايسه با کل کشته...

مطالب اخیر