مطالب مرتبط:

حملات مرگبار طالبان و تشديد حملات هوايي آمريكا

شدت جنگ، پس‎از پانزده سال بعد از تهاجم نظامی به‌رهبری آمريكا، وابستگی بی‌امان به ایالات متحده و بحران امنیتی‌ را نشان می‌دهد که هر روز عمیق‌تر می‌شود.

مطالب اخیر