مطالب مرتبط:

رهایی10 سرباز امنیتی افغان از یک زندان گروه طالبان در هلمند

10 سرباز امنیتی افغان از یک زندان گروه طالبان در هلمند آزاد شدند.

مطالب اخیر