مطالب مرتبط:

خشم فعالان حقوق بشر در پی تجاوز گروهی به زنان مسلمان میانمار

در پی حملۀ اخیر نظامیان به ایالت راخین، گزارش‌هایی دربارۀ بدرفتاری شدید نظامیان میانماری، ازجمله خشونت جنسی، اعدام‌های بدون محاکمه و آتش زدن روستاها، به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است.

مطالب اخیر