مطالب مرتبط:

برگزاری نمایشگاه دوسالانه گرافیکی در پوهنتون هرات + تصاویر

پیام آفتاب: برای بار نخست نمایشگاه دوسالانه گرافیک در پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون هرات برگزار شده است.

مطالب اخیر