مطالب مرتبط:

سه پروژه عام المنفع توسط وزیر فواید عامه در بلخ افتتاح شد

سه پروژه عام المنفع به ارزش بیش از 264 میلیون افغانی از طریق برنامه ملی راه سازی روستایی توسط وزیر فواید عامه در بلخ افتتاح شد.

مطالب اخیر