مطالب مرتبط:

حضور افغانستان با هیأتی بلند رتبه در اجلاس شانگهای

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در رأس هیأتی بلند رتبه از افغانستان در اجلاس شانگهای شرکت می کند.

مطالب اخیر