مطالب مرتبط:

برخی‌از وبسایت‌های نهادهای دولتی به «خواب عمیق» …

بر اساس یافته‌های طلوع‌نیوز، صفحات انترنتی بسیاری از نهادهای دولتی بروزشده نیستند و در آن‌ها اطلاعات کهنه و حتا نادرست جا گرفته‌اند. چنانکه در برخی از این صفحات، هنوزهم از حامد کرزی، همچون رییس‌جمهور کشور یاد می‌شود.

مطالب اخیر