مطالب مرتبط:

تجزیه ترکیه به نفع انگلیس و امریکاست!

آریانانیوز: استعمارغربی خاصتاً امریکا و انگلیس بزرگترین طرفی است که از عملیات تجزیه ترکیه سود می برند و به همین سبب عملیات تجزیه ترکیه رخ خواهد…

مطالب اخیر