مطالب مرتبط:

ولسی جرگه: جنگ در شمال افغانستان میان قدرت‌های بزرگ جهان است

اظهارات اخیر قوماندان عمومی نیروهای جرمنی در افغانستان که گفته است نیروهای ناتو باید برای یک جنگ دوامدار در شمال این کشور آماده گی بگیرند، نگرانی های تازه را در این کشور برانگیخته است. ...

مطالب اخیر