مطالب مرتبط:

تولید کاغذ خوراکی با طعم های مختلف در چین

این کاغذ از سبزیجاتی مانند کچالو، زردک، کلم بروکلی و کلم بنفش ساخته شده است،این کاغذ به رنگ سبزیجاتی است که از آنها ساخته شده است.

مطالب اخیر