مطالب مرتبط:

افزایش فقر و بی‌کاری در بین باشنده گان در ولایت بدخشان

شماری از جوانان بی‎کاری بدخشان می گویند که از اثر تنگ دستی، فقر و بی‎کاری روز افزون مجبور می شوند که به دعوت طالبان مسلح لبیک…

مطالب اخیر