مطالب مرتبط:

دیدار سپوژمی وردک با نماینده های سفارت های ناروی، فنلند و سویدن

خانم سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان با آقای یوهان نارکویست (Mr.Johan Narqist)؛ مسوول بخش جندر سفارت سویدن، آقای پیتر لیهتونن؛…

مطالب اخیر