مطالب مرتبط:

دولت وحدت ملی به اصل مبارزه با فساد متعهد است

«عبدالله عبدالله» رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی در دیدار با بازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت: مسئولان افغانستان به اصل مبارزه با فساد متعهد هستند.

مطالب اخیر