مطالب مرتبط:

پیاده روی میلیونی اربعین حسینی آغاز شد

امسال نیز مانند سالهای گذشته اهالی ولایت بصره با تجمع در منطقه 'راس البیشه' در بندر 'فاو' و در دهانه خلیج فارس، مراسم ویژه اربعین را آغاز کردند .

مطالب اخیر