مطالب مرتبط:

شوراهای مردمی مکاتب بزرگترین حمایت کننده معارف در افغانستان است

ورکشاپ پنج روزه (تحرک اجتماعی و بلند بردن مهارت های کارمندان و دخیل سازی سهم گیری جامعه در معارف)‌ از سوی یونسیف در کابل برگزار شد.

مطالب اخیر