مطالب مرتبط:

زعفران افغانستان برای بار سوم در سطح جهان مقام اول را کسب کرد

پس از آن که زعفران افغانستان از میان ۳۰۰ نوع زعفران در جهان برای سومین بار مقام اول را از آن خود کرد، مقامات وزارت زراعت و مالداری این کشور می گویند که روی افزایش کشت و بهبود کیفیت آن توج...

مطالب اخیر