مطالب مرتبط:

کمیسیون حقوق بشر: در مورد کودکان محروم از تعلیم باید توجه شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید، حق هر کودک است که به مکتب دسترسی داشته باشد و مسئولیت نهاد های مربوط ملی و بین المللی است تا در زمینه دسترسی کودکان محروم از تعلیم توجه کنند. ...

مطالب اخیر