مطالب مرتبط:

در دوماه اخیر برابر هشت سال گذشته علیه خبرنگاران خشونت شده است

نی یا نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش خشونت علیه خبرنگاران می‌گوید در دوماه سال جاری، این خشونت‌ها معادل هشت‌سال گذشته بوده‌است.

مطالب اخیر