مطالب مرتبط:

مرتضوی: تفاوت دیدگاه میان رهبران حکومت قابل نگرانی نیست

ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تفاوت دیدگاه روی موضوعات مختلف میان رهبران حکومت وحدت ملی قابل نگرانی نیست. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که کارهای حکوم...

مطالب اخیر