مطالب مرتبط:

ادعاي طالبان مبني بر تصرف برخي از پاسگاه های جنوب کشور

پیام آفتاب: سخنگوي طالبان مدعي حمله به مواضع نيروهاي امنیتی و تصرف برخی از پایگاه های نظامی در جنوب کشور شد.

مطالب اخیر