مطالب مرتبط:

حکومت وحدت ملی به اصل مبارزه با فساد متعهد است

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در دیدار با بازرس ويژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که رهبران افغانستان به اصل مبارزه با فساد متعهد می باشند.

مطالب اخیر