مطالب مرتبط:

رجوع باشندگان زابل برای حل دعواهای حقوقی شان به طالبان

به دلیل نبود نهادهای عدلی و قضایی در ولسوالی های این ولایت، مردم مجبورند به طالبان مراجعه کنند.

مطالب اخیر