مطالب مرتبط:

ضرر دو میلیون دالری ریاست برق در حمله طالبان به قندوز

رییس برق قندوز به می‌گوید : در جریان درگیری‌های ۱۰ روزه میان نیروهای امنیتی و طالبان، شبکۀ برق رسانی این شهر ، ویران شده است.

مطالب اخیر