مطالب مرتبط:

در دو ماه اخیر به اندازه هشت سال گذشته خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است

پیام آفتاب: یافته های تازه نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان(نی) نشان می دهد که در دو ماه اخیر سال جاری به اندازه تمام هشت سال گذشته خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است.

مطالب اخیر